Prezes o firmie

Wiele lat temu Grupa Firm Apotex podjęła wyzwanie stworzenia kanadyjskiej firmy farmaceutycznej światowej klasy skupionej na dążeniu do doskonałości. Dotyczyło to sektorów badania, rozwoju, produkcji i dystrybucji, dla których nadrzędnym celem wspólnym była „Służba naszym Klientom".

Zrealizowaliśmy nasze założenia, inwestując w przyszłość – budując nowoczesne fabryki, w ciągu kolejnych 10 lat przeznaczając ponad 2 mld dolarów na badania i rozwój, udoskonalając wewnętrzne systemy poprzez wdrożenie SAP oraz wspierając i umacniając zasoby ludzkie.

Satysfakcja pracowników przekłada się na satysfakcję klientów.

Nacisk na jasno sformułowane i wielokrotnie powtarzane cele jakościowe oraz stała ocena postępu ich realizacji określa podejście Grupy Firm Apotex do kwestii jakości. Wiemy, że w ostatecznym rozrachunku w każdej transakcji jakość jest jedyną drogą do zadowolenia klienta.

W obliczu trwającej konsolidacji przemysłu farmaceutycznego i znikania firm kanadyjskich z rynku ważne jest, aby zrozumieć, co Grupa Apotex próbuje osiągnąć w zakresie rozwoju leków innowacyjnych, w tym w biotechnologii – jest to dążenie do stworzenia kompletnej linii produktów spełniających światowe potrzeby w zakresie ochrony zdrowia.

U podstaw wszystkich podejmowanych przez nas działań leży proste założenie – nie jesteśmy jedną z firm farmaceutycznych, lecz kanadyjską firmą farmaceutyczną, która przyczynia się do postępu w stosowaniu leków generycznych na całym świecie.

Jack M. Kay
Prezes i Dyrektor Operacyjny

Zdjęcie z Jack M. Kay

Jack M. Kay
Prezes i Dyrektor Operacyjny